Chia sẻ nhận định thị trường tiền điện tử

Thảo luận trong 'Top 100 coin' bắt đầu bởi TradeCoach, 28/6/19. Trả lời: 62,795 Xem: 1,634,690.

 1. JeftifBezhhos
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8416:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 1901 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.031 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 14227
   
 2. HuytiCng
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8451:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20367 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0326 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 16122
   
 3. Fetti1vb
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8666:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19999 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0395 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 17777
   
 4. NhatitHoahhng
  GAME 1 Dự đoán giá BTC/USDT : 8550
   
 5. StetiveJohhbs
  người anh em nào cũng đoán giảm tiếp thế
   
 6. NhatitHoahhng
  GAME 1 Dự đoán giá BTC/USDT : 8650
   
 7. DngtiNguyhhn
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8656GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20555stsGAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0385 usdt GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 18422
   
 8. tDMSM
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8200:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20000 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.036 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 16000
   
 9. TrntiQuanhhg
  Còn lâu mới lên ..đợi tháng 10 tư sáng đi
   
 10. ZectiAutohhMoo
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8k7:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19500 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.028 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 13000
   
 11. NanoU5O4
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8k940:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20530 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0371 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 17000
   
 12. AndtiyJp
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8323:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20413 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.034 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15643
   
 13. TaitiLe
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8854:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20219 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.039 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15000
   
 14. ThDtinheahhrno
  @satoshiJAV note thêm giá close sàn binance LT ơi
   
 15. YentiPhunhhg
  Dự đoán giá BTC/USDT : 8205 Dự đoán giá ETH/BTC : 190637 stsDự đoán giá FET/USDT : 0.0378 usdt Dự đoán giá LOOM/ETH : 16022
   
 16. TrntiLinh
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8650:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19870 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0405 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15800
   
 17. BoLtiictHhhC
  Giá btc lấy tham chiếu bitmex hay binance vậy mn
   
 18. WARtiRENMhhR
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8758:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 21200 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.03321 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 16901
   
 19. JontinyBohhnes
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8168:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19948 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0376 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 14485
   
 20. DngtiPhm
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8284GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19322stsGAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0372 usdt GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15672
   

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...