Chia sẻ nhận định thị trường tiền điện tử

Thảo luận trong 'Top 100 coin' bắt đầu bởi TradeCoach, 28/6/19. Trả lời: 62,795 Xem: 1,634,690.

 1. tuannguyen
  OKLALAL
   
 2. TrntiLinh
  mà sao a @tuannguyen lại chọn fet với loom sau btc với eth vậy
   
 3. StetiveJohhbs
  t nghĩ là binance
   
 4. KimtiNgn
  Game 1 : dự đoán giá btc/usdt : 8789
   
 5. ThutianNghhuye
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 7956GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 11497stsGAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0355 usdt GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 16447
   
 6. VuTtiran
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8651:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20167 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0386 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 16422
   
 7. JustitinShhun
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8341:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 1985 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0357 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15173
   
 8. NhctiTrn
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8878:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20198 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0419 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15294
   
 9. NamtiSurihhEve
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 9121GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19102stsGAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0425 usdt GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 17822
   
 10. DVC2DW2
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8862:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19741 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0409 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15036
   
 11. tritidenthhNot
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 7k5:boom: GAME 2: Dự đoán giá ETH/BTC : 0.0188:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.024 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15500
   
 12. Dartivas
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8436:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19542 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0375 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 14195
   
 13. AndtiyJp
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8424:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20524 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0355 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15748
   
 14. TuntigNguhhyen
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8438:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19871 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0379 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15689
   
 15. DuntigNguhhyen
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8669
   
 16. StetiveJohhbs
  còn phải hỏi :c)))) all in
   
 17. tNgtiuyn
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8010:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 18530 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.03507 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 180500
   
 18. HiutiMai
  Dự đoán giá Btc/usdt 8220Dự đoán giá eth/usdt 153.3
   

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...