Chia sẻ nhận định thị trường tiền điện tử

Thảo luận trong 'Top 100 coin' bắt đầu bởi TradeCoach, 28/6/19. Trả lời: 62,795 Xem: 1,529,785.

 1. whytiimalhhway
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8555 usdt:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.019763sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0389 usdt:boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 14781sts
   
 2. heatirtLohhLip
  e dự đoán btc của tương lai
   
 3. ThutiyNguhhyen
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8653usdt:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.018767sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0355 :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.000018769
   
 4. heatirtLohhLip
  baka soon
   
 5. RhatiegarhhTar
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8316:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.0165:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0405 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.0001599
   
 6. HuntigLeo
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 9191:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.01919
   
 7. IcetiBird
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8437USDT:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.01979:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.038:boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.000165
   
 8. BittiCoinhhs
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8257usdt:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.019126sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.04012:boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.00001752
   
 9. CuotingPhhham
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8924usdt:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.019813sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0394 :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.000016895
   
 10. VN47F82Z
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8647:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.02012:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0376:boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.0001657
   
 11. Bintiluckhhy
  Vàng đang hưng phấn sao về sâu thế nhỉ?
   
 12. CoitinKLn
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8556.5:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 20979 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0313 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 15427
   
 13. Captitain
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8450 usdt:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.019883:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0355 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.00014781
   
 14. StetivenThhran
  Về sâu thế thì xuống xác với vàng hehe.
   
 15. BittiCoinhhs
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 7793usdt:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.014732sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.03353:boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.00001567
   
 16. MrStiHC
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 9047:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 0.02212:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.04076:boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 0.0001257
   
 17. NhttiHong
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 9160:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 179.82 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0442 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 16993
   
 18. ngHtionghhheav
  GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8293:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 1836 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0332 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 14927
   
 19. Huntiza
  á đù, gì đây
   
 20. BnCtiLngThhong
  :boom: GAME 1 : Dự đoán giá BTC/USDT : 8236:boom: GAME 2 : Dự đoán giá ETH/BTC : 19118 sts:boom: GAME 3 : Dự đoán giá FET/USDT : 0.0355 usdt :boom: GAME 4 : Dự đoán giá LOOM/ETH : 14925
   

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...