Đường trung bình động MA là gì? P1: cùng tìm hiểu cách ứng dụng vào trade tiền điện tử

Thảo luận trong 'Trading coin' bắt đầu bởi Cờ ríp tô cơ rừn si, 1/5/18. Trả lời: 0 Xem: 1,338.

 1. Cờ ríp tô cơ rừn si
  Đường trung bình động MA (Moving Average) là một chỉ báo dựa trên giá, MA hiển thị giá trung bình của các đồng tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động là một chỉ số tốt để đo lường động lượng cũng như xác nhận xu hướng và xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Về cơ bản, đường trung bình động MA sẽ hoạt động với vai trò làm mịn "độ giao động" trên biểu đồ theo các chỉ báo được tính toán theo công thức toán học. Độ giao động được tạo ra từ sự biến động của cả giá và khối lượng giao dịch.

  duong-trung-binh-dong.jpg
  Bởi vì đường trung bình động MA là một chỉ báo có độ trễ và nó phản ánh thị trường phản ứng với các sự kiện đã xảy ra do vậy nó không được sử dụng như một chỉ báo dự đoán mà là một chỉ báo để xác nhận và phân tích. Trên thực tế, đường trung bình động MA thường làm cơ sở cho một số công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng khác như Bollinger Bands và MACD.

  Đường trung bình động MA có một vài loại khác nhau đáng chú ý nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động lũy thừa (EMA) và đường trung bình động theo trọng số (WMA). Các đường trung bình động sẽ biểu thị giá trung bình của các đồng tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định.

  duong-ma.png
  Đường trung bình động đơn giản
  Đường trung bình động đơn giản là một đường di chuyển không dựa trên trọng số. Điều này có nghĩa là dữ liệu mỗi ngày trong tập dữ liệu được xác định trong công thức tính toán có tầm quan trọng như nhau. Khi mỗi ngày mới kết thúc, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị xóa và điểm dữ liệu mới nhất sẽ được thêm vào đầu.

  Công thức tính
  Ví dụ về đường trung bình động đơn giản 3 ngày

  Tổng giá trị theo thời gian / Số kỳ

  Giá chốt phiên được sử dụng làm ví dụ là: 5, 6, 7, 8, 9
  • Giá trị ngày đầu tiên của SMA 3 ngày là: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
  • Giá trị ngày thứ hai của SMA 3 ngày là: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
  • Giá trị ngày thứ ba của SMA 3 ngày là: (7 + 8 + 9) / 3 = 8
  Đường trung bình động theo trọng số (WMA)
  Đường trung bình động theo trọng số tương tự như đường SMA, ngoại trừ việc đường WMA thêm trọng số vào các điểm dữ liệu gần đây hơn. Mỗi điểm trong khoảng thời gian được gán một hệ số nhân (hệ số lớn nhất được gán cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó nó sẽ hạ xuống theo thứ tự). Sau đó, giống như đường SMA, một khi một điểm dữ liệu mới được thêm vào đầu, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ được loại ra.
  Công thức tính
  Tương tự như đường SMA ngoại trừ việc nó được gắn thêm một trọng số vào mỗi khoảng thời gian nhất định. Giai đoạn gần đây nhất có trọng số lớn nhất.
  Ví dụ về đường WMA 5 ngày

  Tổng giá trị theo thời gian / Số kỳ

  Giá chốt phiên được sử dụng trong ví dụ: 5, 6, 7, 8, 9

  cong-thuc.png

  WMA = (Tổng giá theo trọng số) / (Tổng trọng số)
  WMA 115/15 = 7,6667

  Đường trung bình động lũy thừa EMA
  Đường trung bình động lũy thừa là rất giống với đường WMA. Sự khác biệt lớn ở đường EMA là các điểm dữ liệu cũ không bao giờ bị loại khỏi mức trung bình.

  Công thức tính
  Có ba bước để tính EMA. Dưới đây là ví dụ về công thức cho EMA 5 ngày
  1. Tính SMA
  (Tổng giá / Số kỳ)

  2. Tính toán hệ số nhân
  2 / (Số chu kỳ + 1) trong ví dụ này sẽ là (2 / (5 + 1) = 33,33%

  3. Tính toán EMA
  Đối với EMA đầu tiên, chúng ta sử dụng SMA (ngày hôm trước) thay vì EMA (ngày hôm trước).
  EMA = {Đóng - EMA (ngày trước)} x số nhân + EMA (ngày trước đó)

  Đường trung bình động lũy thừa đôi DEMA
  DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA)

  Đường trung bình động lũy thừa ba TEMA
  TEMA = (3 * EMA - 3 * EMA (EMA)) + EMA (EMA (EMA))

  Theo: tradingview

  Xem tiếp: Đường trung bình động MA là gì? P2: cùng tìm hiểu ý nghĩa của các đồ thị này
   
  #1 Cờ ríp tô cơ rừn si, 1/5/18
  Chỉnh sửa cuối: 30/5/18
  Tags:

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...