Hội nghị thượng đỉnh blockchain Đông Á

Thảo luận trong 'Top 100 coin' bắt đầu bởi tuankhoihailua, 16/6/19. Trả lời: 29,915 Xem: 578,156.

 1. AnhtiKhoa
  nải h thấy 2 ông đó ad , làm quê
   
 2. TrutingPhhhan
  ban đỡ chật đất , làm ko nghiên chưa gì hết :ok
   
 3. NgutiynDuhhyBo
  Alephium’s core algorithm is called BlockFlow. It combines sharding technology with DAG (Directed Acyclic Graph) and utilizes a scalable UTXO (Unspent Transaction Output) model? So can you explain to giàng ơi how it works as well as its advantages please ?
   
 4. ngTting
  ông nào hỏi tìm lại mà xóa đi
   
 5. tritieu
  @duykhong pinned câu này này síp>(")
   
 6. Newtibie
  ban đường tăng đi cho chuyên tâm thỉnh kinh :c))))
   
 7. KhotingDuhhyVI
  doi xíu de copy lại lát hỏi
   
 8. ChetingAlhheph
  Are you asking the tradeoff we made? Ya, we managed to develop the first scalable blockchain without sacrificing security and decentralizetion, the overheads are a little bit of storage and computation. But both the overheads are negligible
   
 9. ngTting
  câu này gần giống câu mình này
   
 10. AlosDQOI
  We believe we really stands out compared to other sharding projects, please see my answer above and let giàng ơi know if you need more informations.
   
 11. ngTting
  bần tăng chỉ mún kiểm cháo ăn
   
 12. Newtibie
  cháo này gà kg đó bác =)
   
 13. HiitimGoshhu
  Làm về gi v a
   
 14. VintihThehhNgu
  .
   
 15. ngTting
  gà heo gì ăn tuốt
   
 16. TrutingPhhhan
  How does Alephium support DApps? @trungphan321
   
 17. VintihThehhNgu
  .
   
 18. 1TMJ5S
  what is the consensus algorithm used in Alephium?
   
 19. Blitinksihhnyourarea
  Really I think 10000 tx/s very hard on blockchain
   
 20. HuntigHunhhg
  I have read that in your sharding algorithm, there are speci G segments c are segments in the groupIncludes transactions from group i to group i. Each segment in this group does not have dierent from a traditional blockchain. Can you explain more about this segment?
   

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...