[Đánh giá EOS] Thông lượng giao dịch

Thảo luận trong 'Cơ bản' bắt đầu bởi Cờ ríp tô cơ rừn si, 5/3/18. Trả lời: 0 Xem: 1,018.

 1. Cờ ríp tô cơ rừn si
  EOS hứa hẹn sẽ đạt được những cải tiến về hiệu suất hơn Ethereum bằng cách thực hiện một số kỹ thuật có tính quy mô chẳng hạn như: thuật toán khai thác theo cổ phần uỷ viên Proof of Stake (DPoS), thực hiện song song, đánh giá một phần và những phương thức tối ưu hóa khác. Những cải tiến tương tự cũng đang được nghiên cứu và phát triển trong hệ sinh thái Ethereum. Do vậy hai hệ thống đã mang đến các góc nhìn trực tiếp về cách tiếp cận hiện tại của mỗi dự án, mặc dù cả hai có thể thay đổi theo tiến trình nghiên cứu.

  eos-blockchain.png
  Mặc dù có vẻ giống như công nghệ DPOS của EOS tuy nhiên chúng có rất ít điểm chung khi so sánh giao thức Casper The Friendly Ghost (TFG) của Ethereum và DPOS. Trong DPoS của EOS, một nhóm 21 nhà sản xuất khối được bầu chọn lần lượt trong việc tạo ra các khối với thông lượng rất cao. Các nhà sản xuất không thực hiện hoặc không hành động có thể bị bỏ phiếu loại khỏi các vị trí sinh lợi. Trong Casper TFG, bất cứ ai gửi ETH đều có thể tham gia vào cơ chế đồng thuận và hoạt động trong khi đó với những nguy hiểm và sai sót họ có thể bị phạt mất tiền gửi.

  Đồng thuận của DPoS hoạt động tốt trong một mô hình liên minh, trong đó một mức độ tin cậy cao phải được đặt trong một nhóm nhỏ các nhà sản xuất khối. Khả năng tồn tại của EOS như một blockchain công cộng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các nhà sản xuất độc hại / lỗi có thể được loại bỏ ngay lập tức bằng một quá trình bỏ phiếu phân tán. Để đạt được điều này EOS sẽ phải vượt qua một số những thách thức liên quan đến bỏ phiếu của các bên liên quan chẳng hạn như sự tham gia của cử tri thấp, không khuyến khích cá nhân không đầy đủ, khó khăn của cử tri khi phải giữ liên lạc và quyền lực biểu quyết bị tập trung hoá.

  EOS hy vọng cải thiện đáng kể thông lượng bằng cách sử dụng phương thức thực hiện song song trong quá trình sản xuất các khối. Mục đích chính của sản xuất khối là cung cấp tổng số thứ tự các giao dịch, mà nó phải được thực hiện theo tuần tự, nhưng các giao dịch không ảnh hưởng đến cùng một tài khoản có thể được thực hiện song song. Các bản cáo bạch whitepaper của EOS mô tả một phương pháp đó là chia nhỏ các khối vào các luồng mà có thể chạy song song nhưng họ chưa đi vào chi tiết về cách xác định tính độc lập của giao dịch. EOS đã công bố rằng cấu phần thực hiện nhiệm vụ hoạt động song song sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2018. EIP 648 của Ethereum đã mô tả một cơ chế để xử lý song song các giao dịch hoạt động trong cấu trúc khối hiện có. Có vẻ như cả hai nền tảng cuối cùng sẽ đều áp dụng cơ chế xử lý song song nhưng không rõ hệ thống nào sẽ khởi đầu và hệ thống nào hiệu quả hơn.

  Về lý thuyết, tính quy mô có thể đạt được bằng cách phân chia một số nốt chỉ xác nhận một tập hợp các giao dịch thay vi toàn bộ blockchain. Tuy nhiên trong thực tế, điều này rất khó thực hiện. Whitepaper của EOS mô tả lợi ích và thách thức của việc đánh giá một phần, nhưng không trình bày chi tiết về cách thức thực hiện. Trong Ethereum, rất nhiều nghiên cứu đã hướng vào kỹ thuật sharding nhưng chưa có một giải pháp cụ thể thực sự hiện hữu. Có thể EOS sẽ thúc đẩy công việc so với Ethereum để triển khai thực hiện trên nền tảng mới của họ trước hoặc Ethereum có thể sử dụng các kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai của EOS để đẩy nhanh việc triển khai, mặc dù có thể là vài năm mới hoàn thành.
  Ethereum Flavored Web Assembly (eWASM) đang được xem xét thay thế EVM hiện tại theo một cách phù hợp với các hợp đồng hiện có.

  Nguồn: https://goo.gl/YQBvHz
   
  Tags:

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...