Đồng tiền điện tử ChainLink (LINK) là gì? cùng tìm hiểu giải pháp kết nối dữ liệu ngoài chuỗi

Thảo luận trong 'Cơ bản' bắt đầu bởi Cờ ríp tô cơ rừn si, 20/5/18. Trả lời: 0 Xem: 1,179.

 1. Cờ ríp tô cơ rừn si
  ChainLink (LINK) là một đồng tiền điện tử được xây dựng trên nền tảng phi tập trung nhằm mang đến dịch vụ oracle cho mạng lưới blockchain, có thể nói ChainLink là nền tảng tiên phong trong lĩnh vực này. Khi Ethereum được tạo ra vào năm 2015, nó đã tạo ra một cuộc cách mạng hóa bởi những giải pháp mà blockchain có thể mang đến cho các hình thức kinh doanh truyền thống. Blockchain đã không chỉ còn là một phương tiện lưu trữ giá trị hỗ trợ cho các hình thức giao dịch tài chính mới như những giới hạn trong khả năng của Bitcoin nữa, mà với các hợp đồng thông minh được hỗ trợ trên nền tảng Ethereum, Vitalik Buterin đã mở ra một phương thức mới với công nghệ blockchain.

  chainlink.jpg
  Vấn đề ở đây là, theo thiết kế của các nền tảng đó, các hợp đồng thông minh chỉ có thể quản lý dữ liệu trên blockchain. Tiềm năng của chúng như: khả năng chống giả mạo giao dịch và tạo môi trường cho các ứng dụng phi tập trung để được ứng dụng trên toàn thế giới, vẫn chưa được khai thác hết, vì tất cả các chương trình hợp đồng thông minh được xây dựng trên Ethereum đều thiếu các cầu nối tới các ngành công nghiệp thực mà họ đang cố gắng cải thiện.

  Và đó là lý do vì sao ChainLink được tạo ra, nhờ hệ thống ChainLink người sử dụng các hợp đồng thông minh có thể sử dụng các dịch vụ oracles của mạng lưới này để lấy các dữ liệu thông qua các hàm API, các nhóm dữ liệu và các tài nguyên khác và tích hợp chúng vào blockchain. Về cơ bản, ChainLink sẽ lấy thông tin bên ngoài các ứng dụng blockchain và đặt nó vào chuỗi khối.

  Đối với nhiều giao thức blockchain, các dịch vụ oracle như ChainLink sẽ rất cần thiết để truy cập dữ liệu mà các giao thức này cần đến đóng vai trò như các tham số đầu vào trong quá trình hoạt động. Như vậy chúng ta có thể hiểu, như tên gọi của nó, ChainLink là framework nhằm kết nối dữ liệu thực tế và hạ tầng blockchain.

  Nguyên lý hoạt động của ChainLink
  Mục tiêu cốt lõi của ChainLink là kết nối các hệ sinh thái trên các chuỗi khối với dữ liệu ngoài chuỗi, và như vậy, nó có hai thành phần kiến trúc chính: cơ sở hạ tầng chuỗi khối và cơ sở hạ tầng dữ liệu ngoài chuỗi.

  Chức năng hạ tầng blockchain

  Thành phần đầu tiên của ChainLink bao gồm các hợp đồng được lưu trên chuỗi khối mà đã được triển khai trên nền tảng blockchain của Ethereum. Các hợp đồng oracle này sẽ nhằm xử lý các yêu cầu dữ liệu từ người dùng qua đó tận dụng được các dịch vụ oracle của mạng lưới. Nếu người dùng cá nhân hoặc một tổ chức muốn truy cập vào dữ liệu ngoài chuỗi, họ sẽ gửi hợp đồng người dùng (hoặc yêu cầu hợp đồng) tới mạng lưới ChainLink và blockchain này sẽ xử lý các yêu cầu này từ các hợp đồng của chính họ.

  Các hợp đồng này chịu trách nhiệm đối chiếu hợp đồng yêu cầu với các dịch vụ oracle thích hợp. Các hợp đồng sẽ bao gồm một hợp đồng có uy tín, một hợp đồng khớp nối, và một hợp đồng tổng hợp.

  Với hợp đồng thứ nhất, hợp đồng uy tín, đúng theo tên gọi của nó: nó sẽ kiểm tra hồ sơ theo dõi các nhà cung cấp dịch vụ oracle để xác minh tính toàn vẹn của nó.

  Với hợp đồng khớp nối, sẽ ghi lại mức thỏa thuận dịch vụ của hợp đồng người dùng trên mạng và thu thập các đơn thầu từ các nhà cung cấp dịch vụ oracle.

  Cuối cùng, hợp đồng tổng hợp sẽ tích lũy dữ liệu tập thể của các dịch vụ oracle được chọn và cân đối chúng để tìm ra kết quả chính xác nhất.

  Với các hợp đồng này, các chức năng được thực hiện trên blockchain của ChainLink sẽ trải qua quy trình gồm ba bước.

  Lựa chọn dịch vụ Oracle: Khi một hợp đồng yêu cầu được gửi, người dùng sẽ chỉ định một tập hợp các tham số và các yêu cầu cho tìm kiếm dữ liệu của họ, và được gọi là thỏa thuận mức dịch vụ (SLA). Các tham số này có thể bao gồm mức uy tín của dịch vụ oracle, đặc tả dữ liệu, số lượng oracle và tài nguyên dữ liệu cần thiết, v.v. Sau đó, người dùng có thể lọc và tìm kiếm thủ công các dịch vụ oracle bằng cách sử dụng ChainLink. Đôi khi tìm kiếm thủ công không tối ưu, một công cụ khớp nối tự động sẽ được cung cấp. Đối với tùy chọn này, các dịch vụ oracle có thể đặt giá chào thầu dựa trên SLA của hợp đồng. Thêm vào đó, các hợp đồng cũng có các lựa chọn để thực hiện một khoản phí phạt cho các hành vi sai trái, và một khi hợp đồng đã thu thập đủ các đơn chào thầu chất lượng, các dịch vụ oracle này sẽ được chọn và thỏa thuận dịch vụ được bắt đầu tiến hành.

  Báo cáo về dữ liệu:
  Cơ chế hoạt động của chức năng này khá đơn giản. Sau khi chúng được chọn, các dịch vụ oracle ngoài chuỗi sẽ thực hiện các thỏa thuận dịch vụ và truyền dữ liệu được yêu cầu tới blockchain cho các nút trên chuỗi này xử lý.

  Tập hợp kết quả: Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hợp đồng tổng hợp sẽ thu thập dữ liệu được gửi bởi tất cả các dịch vụ oracle liên quan đến hợp đồng yêu cầu. Sau đó, hợp đồng tổng hợp sẽ tính trung bình của tất cả dữ liệu để cung cấp cho hợp đồng yêu cầu các kết quả trả lời chính xác, với các trọng số xác định. Cần lưu ý rằng, trong một số trường hợp, không phải tất cả các câu trả lời đều có thể được tính trung bình, nhưng để đơn giản hóa vấn đề bài viết này sẽ không đi sâu khám phá những yếu tố này.

  nguyen-ly-hoat-dong-linkchain.png
  Chức năng thực hiện ngoài chuỗi
  Thành phần thứ hai của ChainLink bao gồm các nút dịch vụ oracle ngoài chuỗi được kết nối tới mạng lưới Ethereum. Hiện tại, ChainLink chỉ được tích hợp với các hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Ethereum, nhưng trong tương lai, hệ thống sẽ bổ sung tính năng để tích hợp với các hợp đồng thông minh trên nhiều mạng.

  Các nút ngoài chuỗi có trách nhiệm thu thập dữ liệu từ nguồn tài nguyên ngoài chuỗi theo yêu cầu của hợp đồng người dùng. Sau khi truy xuất dữ liệu có liên quan, các nút này sẽ xử lý dữ liệu đó thông qua ChainLink Core, đây là nút cốt lõi cho phép hạ tầng ngoài chuỗi tương tác với blockchain của ChainLink.
  Khi dữ liệu được xử lý, ChainLink Core sẽ truyền các dữ liệu này đến hợp đồng oracle trên chuỗi để tổng hợp kết quả. Để bù đắp cho công việc này, các nhà khai thác dịch vụ oracle ngoài chuỗi sẽ được thanh toán bằng đồng LINK, đây là token gốc của mạng lưới ChainLink.

  chuc-nang-linkchain.png
  Ngoài việc thực hiện chức năng quan trọng này, các nút hoạt động ngoài chuỗi cũng cho phép các nhà phát triển tích hợp các mô-đun Adapter bên ngoài. Mặc dù đó không phải là một kỹ thuật tính toán song song hoàn hảo, tuy nhiên các adapter ngoài chuỗi cũng hoạt động trong ChainLink giống như những ứng dụng phi tập trung trên mạng lưới Ethereum. Các adapter này là các plugin mà các toán tử nút có thể sử dụng để chứa một số chương trình bổ sung vào cơ sở hoạt động của chúng. Ngoài ra, chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ đơn giản hóa quy trình thu thập dữ liệu.

  Nguồn phân tán và dịch vụ oracle phân tán

  Đây là những khái niệm đã được hiện thực hóa trên mạng lưới ChainLink và giúp nó tạo khác biệt so với các nền tảng oracle khác.

  Không giống như các dịch vụ theo quy mô tập trung, chương trình của ChainLink hoàn toàn có tính chất phân tán. Các vấn đề với các dịch vụ oracle có thể dẫn tới các dữ liệu gian lận. Ví dụ, nếu một hợp đồng người dùng dựa vào một dịch vụ oracle cụ thể để cung cấp một báo cáo về kiểm toán tài chính, oracle này có thể bị xáo trộn dữ liệu với mục đích xấu.

  Để giải quyết các vấn đề về tính bảo mật này, ChainLink triển khai kỹ thuật với tên gọi: nguồn và dịch vụ oracle phân tán. Nếu một dịch vụ oracle muốn tạo dựng uy tín và sự tin cậy, nó có thể trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn. Ngoài ra, khi một hợp đồng người dùng gửi một yêu cầu tới mạng lưới, yêu cầu đó sẽ được ký hợp đồng với nhiều nút dịch vụ oracle ngoài chuỗi. Những dịch vụ oracle này có thể trích rút dữ liệu từ những nguồn khác nhau.

  Để minh họa điều này, giả sử Boomer Blockchain Stock Tracker gửi yêu cầu hợp đồng về dữ liệu thị trường chứng khoán. Yêu cầu này sau đó sẽ được kết nối tới các dịch vụ Oracle A, Oracle B và Oracle C. Do đây là yêu cầu về nguồn dữ liệu phân tán nên Oracle A sẽ thu thập dữ liệu từ Barron và CNN Money, Oracle B sẽ thu thập từ MSN Money và Market Watch, và Oracle C thu thập dữ liệu từ Barron và Nasdaq. Nhờ sự đa dạng này, Boomer Blockchain Stock Tracker không chỉ nhận được dữ liệu từ một nguồn tập trung mà thay vào đó nó sẽ nhận được một tập hợp thông tin kết quả.

  oracle-blockchain.png
  Trên thực tế, một hệ thống phân tán được thiết kế hai tầng này sẽ đảm bảo tính thành thật, vì các tập dữ liệu được tổng hợp lại với nhau và được đo lường với nhau. Những hoạt động thao túng và làm xáo trộn dữ liệu đều bị trừng phạt bằng các yếu tố kinh tế và danh tiếng bị hủy hoại trên mạng ChainLink.

  Lịch sử giao dịch đồng LINK
  LINK dường như không biến động quá mạnh cho đến quãng thời gian gần đây. Sau khi kết thúc chương trình ICO vào cuối tháng 9 năm 2017, nó đã tăng lên mức cao 0,47 đô la

  Sau khi đạt đỉnh cao vào tháng 12, đồng tiền điện tử này đã nằm trong top 100 của thị trường với mức giá 0,46 đô la tại thời điểm viết bài.

  Nơi mua đồng LINK

  Sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất của LINK là Binance, chiếm 97% khối lượng giao dịch với cặp BTC (66.20%) và ETH (31.10%).

  Nơi lưu trữ đồng LINK
  Được xây dựng trên nền tảng Ethereum, LINK là một token theo tiêu chuẩn ERC20, vì vậy nó có thể hoạt động với tất cả ví tương thích Ethereum như My Ether Wallet và Ledger Nano S.

  Lộ trình phát triển dự án
  Một điều khá kỳ lạ là nhóm ChainLink không đưa ra các lộ trình cho dự án, tuy vậy mạng kiểm thử testnet sẽ được giới thiệu trong khoảng thời gian từ quý 1 năm 2018

  Nói chung, sự thiếu hụt về các chiến lược tiếp thị và cập nhật cụ thể của dự án đã làm thất vọng nhiều thành viên cộng đồng trong quá khứ. Sergey Nazarov, Giám đốc điều hành của dự án, được biết đến là một người khá kín tiếng với cộng đồng ChainLink.

  Tuy vậy họ đã thiết lập một dịch vụ oracle với Swift Bank, và có một vài mối quan hệ đối tác với zepplin_os và Request Network.

  Kết luận

  Có thể các khái niệm và kỹ thuật trong dự án là khá khó hiểu, nhưng một khi bạn nắm bắt được nó, bạn sẽ hiểu tại sao các nền tảng oracle như ChainLink lại quan trọng đối với công nghệ blockchain.
  Các lĩnh vực Blockchain cần các dịch vụ oracle nhằm gia tăng sự phổ biến và ChainLink là một trong số ít các nhà cung cấp dịch vụ oracle trên thị trường.
   
  Tags:

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...