[Tài liệu] Kiến trúc blockchain mới EOS.IO - Phần 4

Thảo luận trong 'EOS' bắt đầu bởi Cờ ríp tô cơ rừn si, 21/2/18. Trả lời: 0 Xem: 1,264.

 1. Cờ ríp tô cơ rừn si
  Phần mềm EOS.IO cho phép mỗi tài khoản xác định bản đồ giữa một Nhóm xử lý thông điệp định danh của bất kỳ tài khoản nào và Cấp quyền định danh của họ. Ví dụ: chủ tài khoản có thể ánh xạ ứng dụng truyền thông xã hội của chủ tài khoản vào nhóm quyền "Friend" của chủ tài khoản. Với bản đồ ánh sạ này, bất kỳ người bạn nào cũng có thể đăng bài làm chủ tài khoản trên các phương tiện truyền thông xã hội của chủ tài khoản.

  Nội dung seri tài liệu
  Kiến trúc blockchain mới EOS.IO - Phần 1
  Kiến trúc blockchain mới EOS.IO - Phần 2
  Kiến trúc blockchain mới EOS.IO - Phần 3

  eos-4.jpg
  Nguồn: https://goo.gl/1es8Vo

  D. Tài khoản
  (tiếp)
  D4. Mô hình Token và Sử dụng Tài nguyên

  Lưu ý: Các thuật ngữ mật mã học cho Token được giới thiệu trong Whitepaper này là chỉ các thuật ngữ cho nền tảng Blockchain gắn với hệ sinh thái phần mềm EOS.IO. Các thuật ngữ này không hàm ý về các tiêu chuẩn cho Token tương thích ERC-20 được phân phối trên nền tảng của Ethereum

  EOS-IO-token.png
  Tất cả các sổ cái phân tán blockchains là tài nguyên của hệ thống và bị ràng buộc với nhau qua đó giúp cho hệ thống ngăn ngừa sự lạm dụng. Với một blockchain sử dụng phần mềm EOS.IO, có ba lớp tài nguyên được sử dụng bởi các ứng dụng:
  1. Băng thông và lưu trữ nhật ký (Disk)
  2. Tính toán và tính toán tồn đọng (CPU)
  3. Bộ nhớ trạng thái (RAM)
  Băng thôngtính toán có hai thành phần, sử dụng tức thời và sử dụng lâu dài. Một blockchain duy trì một bản ghi của tất cả các thông điệp và bản ghi này cuối cùng cũng sẽ được lưu trữ và tải xuống bởi tất cả các nút trong mạng lưới. Với bản ghi các thông điệp thì hệ thống có thể khôi phục trạng thái của tất cả các ứng dụng.

  Tính toán nợ là các phép tính phải được thực hiện để tạo lại trạng thái từ nhật ký thông điệp. Nếu nợ tính toán tăng lên quá lớn, thì cần phải chụp nhanh trạng thái của blockchain và hủy bỏ lịch sử của blockchain. Nếu nợ tính toán phát triển quá nhanh thì có thể mất 6 tháng để phát lại giao dịch trong 1 năm. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm soát cẩn thận nợ tính toán.

  Thông tin lưu trữ trạng thái Blockchain là thông tin có thể truy cập từ logic ứng dụng. Nó bao gồm các thông tin như sổ đặt lệnh và số dư tài khoản. Nếu trạng thái không bao giờ được đọc bởi các ứng dụng thì nó cần thiết bị loại bỏ khỏi lưu trữ. Ví dụ, một nội dung bài đăng trên blog và các comment không được đọc bởi logic ứng dụng thì chúng không nên được lưu trữ trong trạng thái của blockchain. Trong khi đó sự tồn tại của một bài post / bình luận, số phiếu, và các tài sản khác được lưu giữ như là một phần của thông tin trạng thái blockchain.

  Các nhà sản xuất khối block cần thông báo về khả năng sẵn sàng của họ về băng thông, tính toán và trạng thái. Phần mềm EOS.IO cho phép mỗi tài khoản sử dụng một tỷ lệ phần trăm công suất khả dụng tương ứng với số lượng của các token được giữ trong một hợp đồng có 3 ngày staking. Ví dụ, nếu một blockchain dựa trên phần mềm EOS.IO được khởi chạy và nếu một tài khoản chiếm 1% tổng số token được phân chia theo blockchain đó, thì tài khoản đó có khả năng sử dụng 1% dung lượng lưu trữ trạng thái.

  Gắn kết với phần mềm EOS.IO trên nền tảng blockchain có ý nghĩa khi mà băng thông và khả năng tính toán được phân bổ trên cơ sở dự phòng phân đoạn vì chúng là tạm thời (không thể tiết kiệm được dung lượng để sử dụng trong tương lai). Thuật toán được sử dụng bởi phần mềm EOS.IO tương tự như thuật toán được sử dụng bởi Steem: Sử dụng băng thông với tỷ trọng giới hạn.

  EOS-IO-token-2.png
  D4.1. Đo lường khách quan & chủ quan

  Như đã thảo luận ở trên, công cụ tính toán sử dụng máy tính có một tác động đáng kể đến hiệu suất và tối ưu hóa; do đó, tất cả các ràng buộc khi sử dụng tài nguyên đều là chủ quan và thực thi được thực hiện bởi các nhà sản xuất khối block theo các thuật toán cá nhân và ước lượng riêng của họ.

  Điều đó nói rằng, có một số quy trình nhỏ nhưng lại có ý nghĩa để đánh giá khách quan. Số lượng thông điệp được phân phối và kích thước của dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ là chưa đủ để đo lường một cách khách quan. Phần mềm EOS.IO cho phép các nhà sản xuất khối áp dụng cùng một thuật toán đối với các phương thức đo lường pháp khách quan nhưng có thể chọn áp dụng các thuật toán chủ quan chi tiết hơn cho các phép đo chủ quan.

  D4.2. Người nhận

  Trong các hệ thống thanh toán truyền thống, đó là các doanh nghiệp chi trả tiền văn phòng, dịch vụ tính toán,... và các chi phí khác cần thiết để điều hành kinh doanh. Khách hàng mua các sản phẩm cụ thể từ doanh nghiệp và doanh thu từ việc bán sản phẩm đó được sử dụng để trang trải chi phí hoạt động kinh doanh.

  Tương tự như vậy, không có trang web nào buộc khách truy cập trang của mình phải thực hiện các khoản thanh toán để truy cập trang web của mình cho việc trang trải chi phí lưu trữ. Do đó, các ứng dụng phân tán không nên buộc khách hàng phải trả trực tiếp blockchain cho việc sử dụng blockchain.

  Một blockchain đã sử dụng phần mềm EOS.IO không yêu cầu người sử dụng trả trực tiếp blockchain cho việc sử dụng nó và do đó không hạn chế hoặc ngăn cản một doanh nghiệp xác định chiến lược kiếm tiền của riêng mình cho các sản phẩm của nó.

  D4.3. Phân công năng lực

  Các cổ đông nắm giữ token trên hệ thống blockchain gắn kết với phần mềm EOS.IO, những người có thể không cần phải tiêu tốn toàn bộ hay một phần băng thông sẵn có, có thể cung cấp hoặc thuê băng thông không được sử dụng này cho người khác; các nhà sản xuất khối block chạy phần mềm EOS.IO trên blockchain đó sẽ nhận ra việc phân phối này và phân bổ băng thông cho phù hợp.

  image.png
  D4.4. Tách chi phí giao dịch từ Giá trị Token

  Một trong những lợi ích chính của phần mềm EOS.IO là luôn dự trù dung lượng băng thông sẵn có cho một ứng dụng hoàn toàn độc lập với bất kỳ giá trị nào của token. Nếu chủ sở hữu một ứng dụng nắm giữ một số lượng đáng kể các token trên nền tảng blockchain gắn kết với phần mềm EOS.IO thì ứng dụng đó có thể thực thi với trạng thái ổn địnhsử dụng băng thông vô thời hạn.

  Trong trường hợp đó, các nhà phát triển và người sử dụng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự biến động giá cả nào trên thị trường token và do đó không phụ thuộc vào nguồn cung giá. Nói cách khác, ứng dụng sử dụng blockchain gắn kết với phần mềm EOS.IO sẽ cho phép các nhà sản xuất khối block tự động tăng băng thông, tính toán và dự trù lưu trữ cho mỗi token độc lập với giá trị của token.

  Ứng dụng blockchain sử dụng phần mềm EOS.IO cũng sẽ trao cho các nhà sản xuất khối block các token mỗi khi khối block được sản sinh. Giá trị của các token sẽ ảnh hưởng đến số lượng băng thông, dung lượng lưu trữ và tính toán mà nhà sản xuất có thể mua được; mô hình này sẽ thúc đẩy giá trị token tăng một cách tự nhiên để tăng hiệu suất mạng.

  D4.5. Chi phí Lưu trữ trạng thái

  Trong khi băng thông và tính toán có thể được ủy thác, việc lưu trữ trạng thái ứng dụng sẽ yêu cầu nhà phát triển ứng dụng nắm giữ các token cho đến khi trạng thái đó bị xóa. Nếu trạng thái không bao giờ bị xóa thì các token sẽ được loại bỏ khỏi lưu hành.

  Mỗi tài khoản người dùng yêu cầu một lượng lưu trữ nhất định; do đó, mỗi tài khoản phải duy trì một sự cân bằng tối thiểu. Khi khả năng lưu trữ của mạng tăng thì số dư yêu cầu tối thiểu này sẽ giảm.

  D4.6. Thù lao tạo Block

  Một ứng dụng blockchain sử dụng phần mềm EOS.IO sẽ cấp thêm các token mới cho một nhà sản xuất khối block mỗi khi một khối block được sản xuất. Trong những trường hợp này, số lượng token tạo ra được xác định bởi mức trung bình của thù lao mong muốn của tất cả các nhà sản xuất khối. Phần mềm EOS.IO có thể được cấu hình để thực thi mức trần đối với thù lao của nhà sản xuất để mức tăng tổng cung token hàng năm không vượt quá 5%.

  D4.7. Ứng dụng mang lợi ích cộng đồng

  Ngoài việc bầu chọn các nhà sản xuất khối trên nền tảng blockchain gắn với phần mềm EOS.IO, người dùng có thể lựa chọn 3 ứng dụng cộng đồng hay được gọi là hợp đồng thông minh. Ba ứng dụng này sẽ nhận được các token lên tới một phần trăm cấu thành của nguồn cung cấp token mỗi năm trừ đi các token đã được thanh toán cho các nhà sản xuất khối.

  Những hợp đồng thông minh này sẽ nhận được tỷ lệ tương ứng với số phiếu mỗi ứng dụng đã nhận được từ chủ sở hữu token. Trong quá trình hoạt động các ứng dụng đã được bầu chọn hoặc các hợp đồng thông minh có thể được thay thế bằng các ứng dụng mới được bầu hoặc các hợp đồng thông minh mới bởi các chủ sở hữu token mới.

  eos-io.jpg
  D.5 Quản trị

  Quản trị là quá trình mà mọi người đạt được sự đồng thuận về các vấn đề chủ quan mà không thể đo lường hoàn toàn bằng các thuật toán phần mềm. Một ứng dụng nền tảng blockchain dựa trên phần mềm EOS.IO thực hiện một quy trình quản trị với các nhà sản xuất block. Không có quy trình quản trị được xác định rõ ràng, các ứng dụng blockchain dựa vào các quy trình quản lý không chính thức, và thường gây tranh cãi dẫn đến các kết quả không như dự đoán.

  Một ứng dụng blockchain dựa trên phần mềm EOS.IO nhận ra rằng sức mạnh bắt nguồn từ các chủ sở hữu token ủy quyền cho các nhà sản xuất block. Các nhà sản xuất khối được cung cấp các quyền giới hạn và được thẩm tra để đóng băng tài khoản, cập nhật các ứng dụng bị lỗi, và đề xuất thay đổi gấp thếp forking cho các giao thức cơ bản.

  Tham gia vào phần mềm EOS.IO là quy trình của cuộc bầu cử của các nhà sản xuất khối. Trước bất kỳ thay đổi nào với blockchain để được thực hiện thì các nhà sản xuất khối phải xác nhận nó. Nếu các nhà sản xuất khối từ chối thay đổi được đề xuất bởi các chủ sở hữu token thì họ có thể bị mất đi phiếu bầu. Nếu các nhà sản xuất khối thay đổi mà không có sự cho phép của chủ sở hữu token thì tất cả các trình xác nhận toàn vẹn sẽ từ chối thay đổi.

  D5.1. Đóng tài khoản

  Đôi khi các hợp đồng thông minh hoạt động sai lầm hoặc không thể đoán trước và không thực hiện đúng như dự định. Các ứng dụng hoặc tài khoản có thể phát hiện ra sự đột biến này khi nó tiêu thụ một lượng tài nguyên không hợp lý. Khi những vấn đề không thể tránh khỏi này xảy ra thì các nhà sản xuất khối có quyền sửa chữa và cải thiện các tình huống như vậy.

  Các nhà sản xuất khối trên tất cả các blockchains có quyền lựa chọn những giao dịch nhóm vào trong các khối block mà cho họ khả năng đóng băng các tài khoản. Một ứng dụng blockchain sử dụng phần mềm EOS.IO chính thức hóa thẩm quyền này bằng cách đệ trình quá trình đóng băng tài khoản lên trên 17 trong tổng số 21 phiếu bầu của các nhà sản xuất. Nếu nhà sản xuất lạm dụng quyền lực họ có thể mất phiếu bầu và tài khoản sẽ được gỡ bỏ đóng băng.

  D5.2. Thay đổi Mã Tài khoản

  Khi mọi thứ đều hoạt động không đúng và gây ra lỗi, và một ứng dụng được hoạt động theo cách không thể đoán trước thì ứng dụng blockchain sử dụng phần mềm EOS.IO sẽ cho phép các nhà sản xuất khối thay thế mã của tài khoản mà không cần gấp thếp cứng phiên bản toàn bộ ứng blockchain. Tương tự như quá trình đóng băng tài khoản, việc thay thế mã này đòi hỏi phải có 17/21 phiếu của các nhà sản xuất khối được bầu.

  EOS IO.png
  D5.3. Hiến pháp cho hệ sinh thái

  Phần mềm EOS.IO cho phép các blockchains thiết lập các điều khoản thỏa thuận dịch vụ ngang hàng hoặc một hợp đồng ràng buộc giữa những người dùng ký tên, được gọi là "hiến pháp". Nội dung của hiến pháp này định nghĩa nghĩa vụ giữa những người dùng không thể thực thi toàn bộ bằng token và thu lợi từ việc giải quyết tranh chấp bằng cách thiết lập thẩm quyền và lựa chọn luật cùng với các quy tắc được cả hai bên cùng chấp nhận. Mỗi giao dịch phát tán trên mạng phải kết hợp các hash của hiến pháp như là một phần của chữ ký và thông qua đó ràng buộc người ký vào hợp đồng.

  Hiến pháp cũng định nghĩa ý định của con người đối với mã nguồn cho các giao thức mạng lưới. Mục tiêu của hiến pháp này được sử dụng để xác định sự khác biệt giữa lỗi và tính năng khi xảy ra lỗi và hướng dẫn cộng đồng về phương thức sửa lỗi đúng hoặc không đúng.

  D5.4. Nâng cấp Giao thức & Hiến pháp

  Phần mềm EOS.IO định nghĩa một quá trình mà theo đó giao thức được xác định bởi mã nguồn có tính hợp lệ và hợp hiến, có thể được cập nhật bằng cách sử dụng quá trình sau:
  1. Các nhà sản xuất Block đề nghị thay đổi hiến pháp và được phê duyệt bởi 17/21 phiếu bầu.
  2. Các nhà sản xuất Block duy trì sự xác nhận theo tỷ lệ 17/21 trong 30 ngày liên tiếp.
  3. Tất cả người dùng được yêu cầu phải ký các giao dịch bằng cách sử dụng mã băm hash của hiến pháp mới.
  4. Các nhà sản xuất block chấp nhận thay đổi mã nguồn để phản ánh sự thay đổi trong hiến pháp và đề xuất nó tới mạng lưới blockchain bằng cách sử dụng mã băm hash.
  5. Các nhà sản xuất Block duy trì sự chấp thuận theo tỷ lệ 17/21 trong 30 ngày liên tiếp.
  6. Các thay đổi đối với mã có hiệu lực sau 7 ngày trên tất cả các nút đầy đủ trong 1 tuần để nâng cấp sau khi phê duyệt mã nguồn.
  7. Tất cả các nút không nâng cấp lên mã mới sẽ tự động tắt.
  Theo cấu hình mặc định của phần mềm EOS.IO, quá trình cập nhật blockchain để bổ sung các tính năng mới mất từ 2 đến 3 tháng, trong khi bản cập nhật để sửa các lỗi không quan trọng mà không yêu cầu thay đổi hiến pháp có thể mất từ 1 đến 2 tháng.

  5.4.1. Thay đổi khẩn cấp

  Các nhà sản xuất khối có thể đẩy nhanh tiến trình nếu cần phải có sự thay đổi phần mềm để sửa lỗi hoặc để củng cố an ninh. Nói chung tình huống này có thể đi ngược lại hiến pháp để cập nhật nhanh hơn để giới thiệu các tính năng mới hoặc sửa chữa các lỗi vô hại.

  Xem tiếp
  Kiến trúc blockchain mới EOS.IO - Phần 5

  Xem thêm
  Kiến trúc blockchain mới EOS.IO - Phần 1
  Kiến trúc blockchain mới EOS.IO - Phần 2
  Kiến trúc blockchain mới EOS.IO - Phần 3
   
  #1 Cờ ríp tô cơ rừn si, 21/2/18
  Chỉnh sửa cuối: 30/5/18
  Tags:

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...